Vernis

Vernis

Magazine van de VHOK

Vernis is een uitgave van de VHOK over kunst en kijken. In het magazine wordt de handel en liefde voor kunst en antiek vanuit verschillende invalshoeken belicht. Vernis schrijft over stijlen en stromingen, waardebepaling en...
Read more »

Uit de Kunst!

Uit de Kunst!

100 jaar Nederlandse kunsthandel

UNIEKE TENTOONSTELLING VAN DE VEREENIGING VAN HANDELAREN IN OUDE KUNST: 'UIT DE KUNST!' brengt vanaf 12/11/'11 de mooiste stukken afkomstig van de Nederlandse kunsthandel samen in een bijzondere tentoonstelling in Paleis Het Loo.
Read more »

Noord-Nederlandse meubelen van Renaissance tot vroege Barok van 1550-1670

Noord-Nederlandse meubelen van Renaissance tot vroege Barok van 1550-1670

Loek van Aalst en Annigje Hofstede

Met dit boek wordt voor het eerst een uitgebreid overzicht gegeven van Noord-Nederlandse meubelen van de renaissance tot de vroege barok. Wie dit ruim 500 pagina's tellende boek ter hand neemt en al bladerend voor de eerste keer kennis neemt van de...
Read more »

Whether it is rolex replica the eternal aesthetic elements or excellent features, log-type is a classic example replica watches of the watch. From the aesthetic point of view, different types of log-type watch rolex replica after years of baptism, still retains the original aesthetic elements. And swiss replica watches its traditional watch, became the most famous in history, the highest degree of recognition of one of the watch.